PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU obchod.lovebarf.cz:

Název: Love BARF s.r.o.
Sídlo: Na Moklině 681/42, 160 00 Praha 6 - Řepy
Provozovna: Na Moklině 681/42, 160 00 Praha 6 - Řepy
IČ: 06690955
DIČ: CZ06690955
Telefonické spojení: +420 725 860 595
Email: info@lovebarf.cz
Číslo účtu: 501 910 002/5500

(dále jen prodávající či provozovatel)

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky internetového obchodu obchod.lovebarf.cz. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno něco jiného. Obchodní podminky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.lovebarf.cz) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží, resp. je jeji nedílnou součásti. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. lovebarf.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, ze bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. 

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží se objednává pomoci nákupního košíku přes e-shop na internetových stránkách praha6.lovebarf.cz. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Počet u jednotlivých výrobků neuvádíme, skladové zásoby se neustále mění

4. CENY

Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na www.lovebarf.cz). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. v případě zvýšení cen prodávající kontaktuje kupujícího a projedná s ním úpravu ceny, případně zrušení jeho objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout, zda akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit. převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení. K ceně on-line objednávky je připočítána cena obalu, v případě závozu navíc cena dopravy. 

Dle novely zákona č. 477/2001 Platné od 1.1.2018 budou plastové tašky zpoplatněny a to minimální částkou v hodnotě nákupní ceny- 1 kus 4,- Kč.

Při objednávce přes eshop bude tato částka zohledněna v konečné ceně objednávky, dle počtu použitých kusů při kompletaci.

Celková cena zboží se skládá z ceny zboží včetně dph, balného a dopravného. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující při zadávání objednávky zadává jeden z níže uvedených způsobu úhrady objednaného zboží. 

 • v hotovosti - při osobním odběru na prodejně 
 • platba kartou - při osobním odběru na prodejně 
 • bankovním převodem na účet vedený u Raiffeisenbank , č.ú. 000000 - 501910002/5500, prosíme vyčkejte na zaslání faktury, dříve neplaťte

Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. bez zápisu o poškození zásilky není možné zboží reklamovat. Po vzájemné dohodě mu bude ihned expedováno nové zboží.

6. DOPRAVA ZBOŽÍ

Pokud zboží není určeno k osobnímu převzetí na prodejně, je doručováno:

viz doprava.

Minimální odběr zboží na závoz je 800,- Kč včetně DPH plus doprava. Ceny dopravy jsou odstupňované vzdáleností od adresy naší kamenné prodejny k adrese doručení. Zavážíme do vypsaných měst, viz hlavní strana.

7. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 2-20 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem a nebudeme moci splnit uvedenou dodací lhůtu, budeme vás neprodleně kontaktovat o jejím prodloužení. Rozvozové hodiny jsou obvykle dle individuální domluvy se zákazníkem (Praha). Veškeré objednané zboží vám bude doručeno zároveň v jedné dodávce tzn. podle toho, kdy obdržíme od našeho dodavatele poslední kus z vaší objednávky. Ve zvláštních situacích je možno domluvit se na výjimce. Nezodpovídáme za případné zdržení v dodávce, které by bylo způsobeno jakoukoliv spediční službou. Zákazník je povinen si pohlídat doručení své objednávky od spedičního zaměstnance od okamžiku odeslání oznámení, že zboží bylo expedováno, emailem. Rádi vám na požádání poskytneme podací číslo balíku. Při dotazech na stav objednávky uveďte prosím vždy její číslo.

8. ZÁRUKA ODPOVĚDNOSTI ZA PRODÁVANÉ ZBOŽÍ

Na veškeré zboží, prodávané v obchodě www.lovebarf.cz, se vztahuje záruka za vady a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby činí u zboží , které není určeno ke krmení 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. U krmiv, pamlsků a doplňků stravy je datum expirace vyznačeno vždy na obalu zboží. 

Záruka se nevztahuje na závady:

 • způsobené neoprávněným zásahem do zařízení
 • v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou
 • v důsledku živelných pohrom nebo vyšší mocí
 • nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci zboží
 • neodbornou instalací zařízení nebo jiným mechanickým poškozením

9. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby vám nepoužité a nepoškozené zboží v původním nepoškozeném obalu vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku!) na naši adresu. Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato. náklady spojené s vyměňováním zboží nese vždy v plné výši kupující. K výměně nepřijmeme zboží jakkoliv znečištěné, neočištěné od srsti, chlupů apod.! Takové zboží bude zákazníkovi vráceno. V takovémto případě hradí poštovné zákazník. 

Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu. V souladu s platným právním řádem ČR máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Neplatí na mražené zboží! K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi zboží v eshopu praha6.lovebarf.cz. 

10. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné oprávněné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je nám kupující povinen neprodleně hlásit!

Za vady vzniklé spediční službou v žádném případě neručíme! Doporučujeme vám nepřebírat si poškozený balíček! V případě poškození zboží při přepravě si zákazník reklamaci řeší sám s přepravcem (např. s ČP apod.)! Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. náklady na poštovné a balné hradí v případě reklamace zákazník.

K reklamaci nepřijmeme zboží jakkoliv znečištěné, neočištěné od srsti, chlupů apod.! Takové zboží bude zákazníkovi vráceno. T takovémto případě hradí poštovné zákazník. 

Záruka se nevztahuje na: 

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci: 

 • informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky či písemně
 • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku!) na naši adresu
 • do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu
 • doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží z naší strany. Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do 3 dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Vzhledem k charakteru krmiv, jež jsou zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění, nebudou pozdější reklamace vyřizovány! Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu krmiva a druhu reklamovane vady. 

Reklamované zboží přejmeme nepoškozené, kompletní, v originálním obalu či s neodstraněnou visačkou, včetně faktury s číslem objednávky zaslané doporučeně (za případnou ztrátu neručíme a reklamace zásilky řeší odesílatel zásilky, doporučujeme tedy zboží pojistit). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vámi sdělené osobní údaje při objednávání zboží slouží pouze k vystavení daňového dokladu a zaslání zboží a v žádném případě nebudou poskytnuty třetí straně (s výjimkou jejich předání v potřebném rozsahu dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu) či jinak zneužity ke komerčním účelům. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů s tím, že může prodávajícího požádat o jejich vymazání z evidence prodávajícího. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré objednávky, které jsou vámi jako kupujícím odeslány do našeho internetového obchodu www.lovebarf.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele. Barfshop Praha nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním stránek do vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod nejsou tedy provozovatelem akceptovány a nebudou hrazeny. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2015.